کتاب حسن صباح خداوند الموت نوشته پل آمیر است که با ترجمه ذبیح‌الله منصوری منتشر شده است. این کتاب به تاریخ اوج شکوه و قدرت اسماعیلیه و شهرت حسن صباح می‌پردازد.

زمانی که هلاکو بر قلعه‌های اسماعیلیه پیروز شد، تمام آثار مکتوب که در آن قلعه‌ها بود، از بین رفت و هر زمان که حکومت‌های وقت بر یک قلعه اسماعیلی مستولی می‌شدند، هر کتاب و نوشته‌ای را که به مذهب اسماعیلی مربوط بود از بین می‌بردند.

آنچه از مورخان شرق و غرب به جا مانده، نشان می‌دهد که مذهب اسماعیلیان در دورهٔ حسن صباح و جانشین‌های او رواج داشته است.

برداشتی که در این کتاب از نهضت حسن صباح شده، غیر از آن است که تا امروز در کتب دیگر راجع به فرقهٔ اسماعیلیه نوشته‌اند و از آنچه نویسنده این کتاب می‌گوید چنین استنباط می‌شود که نهضت حسن صباح، فقط یک نهضت مذهبی نبوده، بلکه آن مرد می‌خواسته ایران را از تحت سلطهٔ خلفای عباسی یا کسانی که از سلاطین و امرای محلی ایران بودند، اما از خلفای عباسی گوش شنوا داشتند، برهاند.

خواننده با این کتاب به قلب تاریخ سفر می‌کند و دنیای تازه‌ای را می‌بیند که تصویری از آن ندارد، ‌دنیای جنگ‌های داخلی ایران و تلاش مردم برای آزادی.

بخشی از کتاب حسن صباح خداوند الموت

صبح روز بعد تمام مردانی که جزء فداییان و یا در زمرهٔ رفقا بودند با لباس معمولی خود عبارت از کمرچین و شلوار در دامنهٔ وسیع الموت حضور به هم رسانیدند. علی کرمانی شب قبل شادان بود که روز دیگر روز ورزش و تمرین جنگی است. صبح زود از خواب برخاست و نماز صبح را طبق معمول فرادا خواند و لقمه‌الصباح خورد و راه دامنهٔ الموت را پیش گرفت. علی کرمانی نیزه‌ای در دست و شمشیری بر کمر و کمانی بر دوش داشت و ترکش پر از تیر را به کمر خود نصب کرده بود. آن روز هرکس او و دیگران را می‌دید تصور می‌کرد که برای جنگ می‌روند در صورتی که آن جوان می‌رفت تا ورزش کند و به تمرین‌های جنگی مبادرت کند. علی کرمانی جزء فداییان بود و می‌دانست تا روزی که همسری نگرفته و دارای فرزند نشده، جزء فداییان است. ولی بعد از اینکه زن گرفت و دارای فرزند شد جزء طبقهٔ رفقا می‌شود؛ ولی رفقا هم مثل فداییان مکلف بودند که همواره ورزش و تمرین جنگی کنند. ما تصور می‌کنیم اروپاییان اولین فرقه‌های مذهبی که در عین حال دارای جنبهٔ نظامی بودند در اروپا به وجود آمدند، در صورتی که اولین فرقهٔ مذهبی و نظامی را ایرانیان به وجود آوردند و در فرقهٔ باطنیه ورزش و تمرین‌های جنگی جزء تکالیف مذهبی به شمار می‌آمد و مثل نماز و روزه واجب بود….

برای خرید کتاب حسن صباح خداوند الموت کلیک کنید.

Leave A Comment

Recommended Posts

چهل قانون شمس تبریزی درباره عشق

یکی از رمان‌های مشهور ترکیه‌ای در سال‌های اخیر رمان ملت عشق نوشته‌ی الیف شافاک است. این رمان در دل یک داستان عاشقانه امروزی به بررسی رابطه میان مولانا و شمس تبریزی می‌پرداز. این رمان با عنوان‌هایی همچون عشق یا چهل قانون عشق […]

admin

خلاصه‌ای رمان مشهور موش‌ها و آدم‌ها

رمان موش ها و آدم ها یکی از مشهورترین رمان های جان اشتاین بک است. این رمان روایتی است از دو دوست به نام‌های جورج و لنی که زندگی ساده و آرزوهای ساده‌ای دارند و برای محقق کردن‌ رؤیاهایشان، تلاش زیادی می‌کنند. […]

admin